Dla rodziców
Rada Rodziców

Ostatnia modyfikacja: 2018-11-09

inspektor RODO: Łukasz Gołda, kontakt: inspektor@cbi24.pl

MEN na temat Rady Rodziców:

"Poradnik Rady rodziców" przybliżający kompetencje i zasady działania rady rodziców.

ikona Pobierz dokument

Pismo MEN i GIS skierowane do rodziców i opiekunów w sprawie zabezpieczenie dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

ikona Pobierz dokument


Skład Rady Rodziców w r. szk. 2018/19:

We wrześniu 2018 roku wybrany został nowy skład Rady Rodziców na r. szk. 2018/2019:

ikona Pobierz skład


Numer konta Rady Rodziców w r. szk. 2018/19:

BS 45 8308 0001 0007 2267 2000 0010


Komunikaty i informacje Rady Rodziców w r. szk. 2018/19:

1. Składka na konto RR

ikonaPrzeczytaj więcej


2. Gdzie szukać pomocy?

Informacja o jednostkach i instytucjach udzielajacych pomocy

ikonaPrzeczytaj więcej


3. Co w pierwszym okresie roku szkolnego 2017-18, a co jeszcze przed nami?

ikonaPrzeczytaj więcejREKRUTACJA

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13

Komunikaty na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Plakat opracowany przez MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych...

ikonaPrzeczytaj więcej


Prezentacja opracowana przez MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych...

ikonaPrzeczytaj na temat rekrutacji - prezentacja


Ulotka opracowana przez MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych...

ikonaPrzeczytaj na temat terminów i kryteriów punktowania


ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

ikonaPrzeczytaj na temat załącznik 1

ikonaPrzeczytaj na temat załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stegna

ikonaPrzeczytaj na temat


ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i regulaminu, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz terminów przeprowadzenia rekrutacji

ikonaPrzeczytaj na temat


WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

ikonaPobierz wniosek


WNIOSEK o przyjęcie do szkoły z obwodu

ikonaPobierz wniosek


WNIOSEK o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

ikonaPobierz wniosekZebrania w roku szkolnym 2018/19

Ostatnia modyfikacja: 2018-09-05

Data Wydarzenie
06 września 2018 r. Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami klas
10 września 2018 r. Spotkanie z zarządem RR
19 grudnia 2018 r. Dzień Informacji
23 stycznia 2019 r. Wywiadówka
20 marca 2019 r. Spotkanie dla klas III gimnazjum i 8 SP
21 maja 2019 r. Dzień Informacji
07 czerwca 2019 r. Wywiadówka, podsumowanie pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym, spotkanie z Dyrektorem


Podręczniki szkolne

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-21

Podręczniki w r. szk. 2017/2018

Wykazy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie

ikonaInformacja o podręcznikach i wyprawce dla pierwszoklasistów

ikonaInformacja o podręcznikach dla uczniów klasy czwartej

ikonaInformacja o podręcznikach dla uczniów klasy siódmej

ikonaInformacja o podręcznikach dla uczniów klas gimnazjalnych

ikonaPrzeczytaj regulamin wypożyczania podręcznikówPlan dowozów w r. szk. 2017/18

Ostatnia modyfikacja: 2017-09-05

Rozkład jazdy autobusów dowożących i odwożących uczniów w roku szkolnym 2017/2018

ikona Pobierz plan dowozów/odwozów


REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

Uczniowie dowożeni są zobowiązani:

1. Oczekiwać na autobus oraz wsiadać i wysiadać z niego w wyznaczonym miejscu.

2. Wchodzić do autobusu przednim wejściem, pojedynczo, bez przepychania się.

3. Nie wstawać i nie chodzić po autobusie podczas jego jazdy, nie stawać na pomoście przednim i tylnym, na schodach i przy drzwiach.

4. Nie manipulować przy zamkach od drzwi oraz innych urządzeniach znajdujących się w autobusie.

5. Dbać o porządek, nie zaśmiecać i nie niszczyć wyposażenia autobusu.

6. Zachowywać się w sposób kulturalny i być życzliwym wobec innych osób.

7. Jeździć po trasie dom-szkoła-dom w terminie określonym planem zajęć.

8. Wykonywać polecenia osób sprawujących opiekę oraz kierowcy.

9. Posiadać legitymację szkolną i okazywać je na żądanie kierowcy.

Kary za nieprzestrzeganie regulaminu:

1. Upomnienie udzielone przez dyrektora lub kierowcę.

2. Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy.

3. Po dwukrotnym bezskutecznym upomnieniu lub w przypadku wyjątkowo negatywnego zachowania- wezwanie rodziców do szkoły i w ich obecności udzielenie nagany przez dyrektora szkoły.

4. W przypadku nieskuteczności powyższych kar - karą ostateczną będzie czasowy lub stały zakaz korzystania ze szkolnego autobusu. Dojazd i odjazd ze szkoły będzie odbywał się środkami komunikacji publicznej na koszt rodzica.

Powyższy regulamin ma służyć poprawie bezpieczeństwa wszystkich dowożonych uczniów.

Inne sprawy organizacyjne

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-01

STOŁÓWKA - 2018/19

Zapraszamy do zapisów na szkolne obiady. Stołówka będzie czynna od środy (05.09. 2018)

Galeria zdjęć

UBEZPIECZENIE - 2018/19

Uczniów naszej szkoły ubezpiecza firma InterRisk. Składka wynosi 29,00


TERMINY FLUORYZACJI w 2018/19

ikonaPrzeczytaj więcej


ROZKŁAD GODZINOWY LEKCJI I PRZERW - 2017/18

Rozkład w roku szkolnym 2017/2018 dostosowany jest do dowozu i odwozu uczniów do szkoły i obowiązuje do odwołania:

ikonaPrzeczytaj więcejKontakt
Szkoła Podstawowa
im. Na Bursztynowym Szlaku
w Mikoszewie
ul. Gdańska 29,
Mikoszewo,
82-103 Stegna

tel/fax: 552478816
email: gimmik.sekretariat@wp.pl

NIP: 579-22-63-018
REGON: 191852901
Galeria
Szlak Bursztynowy był szlakiem handlowym, którym na początku naszej ery sprowadzano bursztyn na południe Europy, zwłaszcza do Rzymu.
Na naszych terenach wystepują największe złoża bursztynu na świecie.
Nasza szkoła znajduje w budynku powstałym już w 1961 roku. Była to jedna z pierwszych Szkół Tysiąclecia.
W 2013 roku nasza szkoła przyjęła nazwę: Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, a w 2014 roku uroczyście przyjęła sztandar.
W 2017 szkoła została przekształcona w Szkołę Podstawową im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie.
1 2 3 4 5
Projekty, partnerzy
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
Gra Wiejska
Profilaktyka a Ty
Edukacja dla pracy
talenty_pomorza
Cieeg
http://gminastegna.jimdo.com/
http://spacerpozulawachimierzei.jimdo.com/
zrobmy_biznES